Počet záznamov: 1  

Kongresový hotel triedy **** Bratislava, Škultétyho ul

  1. NEVEDEL, Matúš. Kongresový hotel triedy **** Bratislava, Škultétyho ul. Bratislava : STU v Bratislave FA, 2011. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72753> A*

Počet záznamov: 1