Počet záznamov: 1  

Analýza kvality gravimetrického mapovania v mierke 1:25000

  1. IMRIŠEK, Martin. Analýza kvality gravimetrického mapovania v mierke 1:25000. Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59367> V*

Počet záznamov: 1