Počet záznamov: 1  

Vplyv NH4NO3 na rozpustnosť Mg(OH)2 vo vode

  1. JURIŠOVÁ, Jana et al. Vplyv NH4NO3 na rozpustnosť Mg(OH)2 vo vode. In Trendy v anorganické technologii 2011, Pardubice : Univerzita Pardubice, 2011, s.98-100. ISBN 978-80-7395-371-3. C*schkEPC2011/0288
Počet záznamov: 1