Počet záznamov: 1  

Riadenie systémov s neurčitosťou pomocou fuzzy a fuzzy type 2

  1. BOBEK, Branislav. Riadenie systémov s neurčitosťou pomocou fuzzy a fuzzy type 2. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011. 68 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72147> E*

Počet záznamov: 1