Počet záznamov: 1  

Využitie programového prostredia OpenModelica pre Internetom podporované riadenie systémov

  1. SZOLIK, Ladislav. Využitie programového prostredia OpenModelica pre Internetom podporované riadenie systémov. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011. 60 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71827> E*

Počet záznamov: 1