Počet záznamov: 1  

Parametrizácia signálu pre automatické rozpoznávanie reči

  1. VARGA, Mário. Parametrizácia signálu pre automatické rozpoznávanie reči. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011. 52 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71637> E*

Počet záznamov: 1