Počet záznamov: 1  

Návrh opatrení na využívanie finančnej analýzy pre podporu finančného riadenia podniku PFS, a.s

  1. MELICHEROVÁ, Veronika. Návrh opatrení na využívanie finančnej analýzy pre podporu finančného riadenia podniku PFS, a.s. : Bakalárska práca. Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011. 63 s., CD-ROM. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57535> M*