Počet záznamov: 1  

Mono framework a jeho možnosti pri tvorbe multi-platformových aplikácií

  1. BOSÁK, Tomáš. Mono framework a jeho možnosti pri tvorbe multi-platformových aplikácií. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011. 53 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56507> E*

Počet záznamov: 1