Počet záznamov: 1  

Simulácia prevádzky komunikačných sietí

  1. MICOVČIN, Štefan. Simulácia prevádzky komunikačných sietí. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011. 38 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=60814> E*

Počet záznamov: 1