Počet záznamov: 1  

Tvorba prezentačnej vrstvy webaplikácie

  1. BELÁK, Miroslav. Tvorba prezentačnej vrstvy webaplikácie. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011. 44 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56543> E*

Počet záznamov: 1