Počet záznamov: 1  

Spracovanie obrazu v systémoch PACS

  1. GAZDÍK, Martin. Spracovanie obrazu v systémoch PACS. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011. 44 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=49644> E*

Počet záznamov: 1