Počet záznamov: 1  

E-learning v technických odborných predmetoch

  1. KVASNICA, Ondrej. E-learning v technických odborných predmetoch : Dizertačná práca. Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011. 89 s., autoreferát, CD-ROM. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63826> M*

Počet záznamov: 1