Počet záznamov: 1  

Analýza príčin chýb výrobku pri zlepšovaní montážneho procesu

  1. BELÁČKOVÁ, Katarína. Analýza príčin chýb výrobku pri zlepšovaní montážneho procesu. Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74156> J*

Počet záznamov: 1