Počet záznamov: 1  

Informácie a vzdelávanie ako základ znalostnej spoločnosti

  1. HERETIKOVÁ, Katarína. Informácie a vzdelávanie ako základ znalostnej spoločnosti. In Humanizácia vzdelávania na technických univerzitách : Medzinárodné kolokvium pri príležitosti 20. výročia vzniku Katedry humanitných vied SvF STU.Bratislava,SR,22.6.2011. Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011, s.36-39. ISBN 978-80-227--3530-8. V*350/12/2011