Počet záznamov: 1  

Chátrajúce renesančné kaštiele na východnom Slovensku

  1. KAPALOVÁ, Gabriela. Chátrajúce renesančné kaštiele na východnom Slovensku. In Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka X. : Obnova duchovného,kultúrneho a ekonomického potenciálu vidieka.Zborník referátov z Konferencie s medzinárodnou účasťou.Bratislava,SR,25.5.2011. Bratislava : STU v Bratislave, 2011, s.209-212. ISBN 978-80-227-3536-0. V*310/36/2011
Počet záznamov: 1