Počet záznamov: 1  

Environmentálne a bezpečnostné aspekty výroby bioplynu v priemyselných podmienkach

  1. BOLEMAN, Tomáš. Environmentálne a bezpečnostné aspekty výroby bioplynu v priemyselných podmienkach : Dizertačná práca. Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011. 141 s., autoreferát, CD-ROM. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63875> M*

Počet záznamov: 1