Počet záznamov: 1  

Geotechnické riziká a preventívne sanačné opatrenia na úseku diaľnice D3 Svrčinovec - Skalité

  1. TURČEK, Peter et al. Geotechnické riziká a preventívne sanačné opatrenia na úseku diaľnice D3 Svrčinovec - Skalité. In Geotechnické problémy líniových stavieb [elektronický zdroj] : 10. Slovenská geotechnická konferencia s medzinárodnou účasťou.Bratislava,SR,30.-31.5.2011. Bratislava : STU v Bratislave, 2011, s.264-275. ISBN 978-80-227-3504-9. V*150/29/2011
Počet záznamov: 1