Počet záznamov: 1  

Skúmanie vplyvu hodnoty pracovného napätia na úroveň lesku pri úprave povrchu odliatkov plazmovým výbojom v elektrolyte

  1. MICHALÍKOVÁ, Miriama. Skúmanie vplyvu hodnoty pracovného napätia na úroveň lesku pri úprave povrchu odliatkov plazmovým výbojom v elektrolyte. Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2012. 62 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85533> M*

Počet záznamov: 1