Počet záznamov: 1  

Informačný systém firmy prevádzkujúcej internetový portál firiem a organizácií mesta

  1. VLK, Ivan. Informačný systém firmy prevádzkujúcej internetový portál firiem a organizácií mesta. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012. 232 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79993> E*

Počet záznamov: 1