Počet záznamov: 1  

Vplyv zloženia speniteľného hliníkového polotovaru na priebeh expanzie

  1. TOK, Zoltán. Vplyv zloženia speniteľného hliníkového polotovaru na priebeh expanzie. Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012. 50s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74893> M*

Počet záznamov: 1