Počet záznamov: 1  

Návrh súboru opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva v spoločnosti FREMACH TRNAVA, s.r.o

  1. KUZMOVÁ, Lenka. Návrh súboru opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva v spoločnosti FREMACH TRNAVA, s.r.o. Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012. 49s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66455> M*

Počet záznamov: 1