Počet záznamov: 1  

Finančná gramotnosť

  1. KUTKOVÁ, Katarína. Finančná gramotnosť. Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012. 67 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80986> M*

Počet záznamov: 1