Počet záznamov: 1  

Ochrana zdravia pred úrazom elektrickým prúdom

  1. STEINHÜBEL, Samuel. Ochrana zdravia pred úrazom elektrickým prúdom. Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012. 42s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66484> M*

Počet záznamov: 1