Počet záznamov: 1  

Pokroky vo výrobe železanov taveninovou elektrolýzou

  1. KEREKEŠ, Kamil et al. Pokroky vo výrobe železanov taveninovou elektrolýzou. In 54. Medzinárodná galvanická konferencia : Zborník prednášok. 12. - 13. jún 2012, Kočovce. SR. Bratislava : FCHPT STU v Bratislave, 2012, s.67-73. ISBN 978-80-227-3719-7. C*schkEPC2012/0376
Počet záznamov: 1