Počet záznamov: 1  

Návrh čerpacej stanice povodňových vôd Trenčianske Biskupice

  1. DÁNYI, Kristián. Návrh čerpacej stanice povodňových vôd Trenčianske Biskupice. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012. 33 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78123> E*

Počet záznamov: 1