Počet záznamov: 1  

Výskum vplyvu strižného nástroja na vyťahovanie odpadu pri dierovaní karosárskych výstrižkov

  1. BERNADIČ, Ľuboš. Výskum vplyvu strižného nástroja na vyťahovanie odpadu pri dierovaní karosárskych výstrižkov. Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012. 96 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66842> M*

Počet záznamov: 1