Počet záznamov: 1  

Odborová didaktika - interdisciplinárny dialóg 2012

  1. GAZDÍKOVÁ, V. (zost.) - MAJHEROVÁ, J. (zost.). Odborová didaktika - interdisciplinárny dialóg 2012 : zborník z medzinárodnej konferencie. Levoča, 25.-26.10. 2012. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012. ISBN 978-80-8084-941-2. J*

Počet záznamov: 1