Počet záznamov: 1  

Indikátorové metódy stanovenia prietokov v podmienkach prirodzených tokov Slovenska

  1. DANÁČOVÁ, Zuzana. Indikátorové metódy stanovenia prietokov v podmienkach prirodzených tokov Slovenska : Dizertačná práca. Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012. 137 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75734> V*

Počet záznamov: 1