Počet záznamov: 1  

Aplikácia marketingového informačného systému v podnikovej praxi

  1. HERBÁCSKÓOVÁ, Anita. Aplikácia marketingového informačného systému v podnikovej praxi. Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012. 111 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46110> M*