Počet záznamov: 1  

Programovateľný logický automat ako riadiaci prvok kombinovaných diskrétnych dynamických systémov

  1. STRÉMY, Maximilián. Programovateľný logický automat ako riadiaci prvok kombinovaných diskrétnych dynamických systémov : habilitačná práca. Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2012. 100 s. M*STR

Počet záznamov: 1