Počet záznamov: 1  

Juniorstav 2013

  1. Juniorstav 2013 : 15. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. Brno, ČR, 7. 2. 2013 [elektronický zdroj]. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2013. CD-ROM. ISBN 978-80-214-4670-0. V*

Počet záznamov: 1