Počet záznamov: 1  

Analýza vplyvových faktorov na presnosť kalibrácie termoelektrického snímača teploty z drahých kovov

  1. PAVLÁSEK, Peter. Analýza vplyvových faktorov na presnosť kalibrácie termoelektrického snímača teploty z drahých kovov. Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85145> J*

Počet záznamov: 1