Počet záznamov: 1  

Nálezy historických medených zliatkov z okolia Španej Doliny

  1. SITÁR, Andrej et al. Nálezy historických medených zliatkov z okolia Španej Doliny. In Sustainability - Environment - Safety 2012 : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou. 3. december 2012, Bratislava, SR. 1. vyd. Žilina : STRIX, 2012, s.273-285. ISBN 978-80-89281-84-8. M*