Počet záznamov: 1  

Experimentálne metódy mechaniky

  1. TREBUŇA, František - SIVÁK, Peter. Experimentálne metódy mechaniky : Tenzometria. 1. vyd. Košice : TU v Košiciach, 2012. 246 s. ISBN 978-80-553-1378-8. J*

Počet záznamov: 1