Počet záznamov: 1  

Aplikácia metódy FMEA na vybranom výrobku v SOFER s. r. o

  1. PRISTÁČ, Šimon. Aplikácia metódy FMEA na vybranom výrobku v SOFER s. r. o. Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90422> M*

Počet záznamov: 1