Počet záznamov: 1  

Fenomén bývania v kontexte architektúry 21. storočia

  1. BACOVÁ, Andrea (ed.) et al. Fenomén bývania v kontexte architektúry 21. storočia : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou - 1. ročník, 27.11.2012, FA STU, Bratislava. 1. vyd. Bratislava : STU v Bratislave, Fakulta architektúry, Ústav architektúry obytných budov, 2013. 102 s. ISBN 978-80-227-3930-6. A*

Počet záznamov: 1