Počet záznamov: 1  

Úloha spoločenskovedných disciplín na technických univerzitách v procese globalizácie [elektronický zdroj]

  1. HERETIKOVÁ, Katarína (zost.). Úloha spoločenskovedných disciplín na technických univerzitách v procese globalizácie [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác z medzinárodného kolokvia organizované Katedrou humanitných vied Stavebnej fakulty STU. Bratislava, 27.6. 2013. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. CD-ROM, 171 s. ISBN 978-80-227-3967-2. J*

Počet záznamov: 1