Počet záznamov: 1  

Vývoj mobilnej aplikácie pre OS android

  1. GURÍN, Jaroslav. Vývoj mobilnej aplikácie pre OS android. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013. 62 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94446> E*

Počet záznamov: 1