Počet záznamov: 1  

Manažment II

  1. SEKOVÁ, Mária - A KOL. Manažment II : ľudia v organizácii a organizačná kultúra. Bratislava : Iura Edition, 2013. 170 s. ISBN 978-80-8078-511-6. M*

Počet záznamov: 1