Počet záznamov: 1  

Translačné kódy so samoopravnými vlastnosťami

  1. CHŇUPA, Peter. Translačné kódy so samoopravnými vlastnosťami. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013. 35 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65449> E*

Počet záznamov: 1