Počet záznamov: 1  

Personalizované odporúčanie so zohľadnením sociálnych aspektov

  1. ŠALMÍK, Jakub. Personalizované odporúčanie so zohľadnením sociálnych aspektov. Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013. 67 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91310> I*

Počet záznamov: 1