Počet záznamov: 1  

Komplexné spracovanie chloridu draselného a dusičnanu horečnatého na dusičnan draselný a materiál typu sorelovho cementu

  1. DANIELIK, Vladimír et al. Komplexné spracovanie chloridu draselného a dusičnanu horečnatého na dusičnan draselný a materiál typu sorelovho cementu. In Interakcie tavenín s progresívnymi anorganickými materiálmi. 4. odborný seminár, Kočovce, 29.-30.október 2013 : zborník príspevkov. Bratislava : STU v Bratislave, 2013, s.21-26. ISBN 978-80-227-4063-0. C*schkEPC2013/0848
Počet záznamov: 1