Počet záznamov: 1  

Annota - poznámkovanie dokumentov v prostredí digitálnych knižníc

  1. BIELIKOVÁ, Mária et al. Annota - poznámkovanie dokumentov v prostredí digitálnych knižníc. In DATAKON a ZNALOSTI 2013 : PART I Datakon, PART II Znalosti, sborník konferencí. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2013, s.143-152. ISBN 978-80-248-3189-3. I*109/13
Počet záznamov: 1