Počet záznamov: 1  

Meranie prietoku a pretečeného množstva kvapalín v oblasti mikroprietokov

  1. BENKOVÁ, Miroslava. Meranie prietoku a pretečeného množstva kvapalín v oblasti mikroprietokov. Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=64005> J*

Počet záznamov: 1