Počet záznamov: 1  

Návrh stratégie rozvoja firmy JAMP Svorada, s.r.o

  1. CHMELÍK, Ľuboš. Návrh stratégie rozvoja firmy JAMP Svorada, s.r.o. Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94698> J*

Počet záznamov: 1