Počet záznamov: 1  

Skúmanie vplyvu koncentrácie elektrolytu na úroveň lesku pri plazmovom leštení odliatkov v elektrolyte

  1. ŠEBEŇ, Peter. Skúmanie vplyvu koncentrácie elektrolytu na úroveň lesku pri plazmovom leštení odliatkov v elektrolyte. Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014. 62s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99529> M*

Počet záznamov: 1