Počet záznamov: 1  

Galéria

  1. GAŽOVÁ, Lívia. Galéria. Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82380> A*

Počet záznamov: 1