Počet záznamov: 1  

Možnosti využitia chemicky upraveného klinoptilolitu pre sorpciu priemyselných kontaminantov

  1. LIPOVSKÝ, Marek. Možnosti využitia chemicky upraveného klinoptilolitu pre sorpciu priemyselných kontaminantov. Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014. 81s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98745> M*

Počet záznamov: 1