Počet záznamov: 1  

Oslnenie, jeho hodnotenie a zábrana

  1. DUDÍK, Matúš. Oslnenie, jeho hodnotenie a zábrana. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014. 63 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103073> E*

Počet záznamov: 1