Počet záznamov: 1  

Meranie a vyhodnocovanie spotreby elektrickej energie v sieťach verejného osvetlenia

  1. DÁNYI, Kristián. Meranie a vyhodnocovanie spotreby elektrickej energie v sieťach verejného osvetlenia. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014. 64 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98911> E*

Počet záznamov: 1